▒   CleanUcc.com.......   ▒  

이름: 김덕호 (kim7ho@yahoo.co.kr) ( 남 )
홈페이지: http://cleang.com
2010/8/16(월)
복순이와 산책을...  


 

 말못하는 짐승인 우리 복순이도 사람말을 잘 알아듣고 죽으라면 죽는시늉까지 하는데...
말할줄아는 우리들은 깨끗하게 하려는 관계기간의 말을 못알아 듣는다.
고로, 짐승만도 못하다는 심각한 생각에 잠기게 만든다...
울산에 산다는건.....


  이름   메일   관리자권한임
  내용 입력창 크게
                    답변/관련 쓰기 폼메일 발송 수정/삭제     이전글 다음글    
번호제 목짧은댓글이름첨부작성일조회
15   울산의 얼굴   김덕호   08/18-11:24  1017
14   울산태화강변.......   김덕호   08/18-11:16  995
13   복순이와 산책을...   김덕호   08/16-07:16  997
12   Cats Musical - Memory -   김덕호   07/24-16:10  1108
11   NY Philharmonic performs Arirang in N. Korea   김덕호   07/22-19:01  1034
10   See to Believe: Siamese Sisters     06/26-22:27  1038
9   Andre Rieu - Ave Maria (Maastricht 2008)     06/02-15:08  1186
8   Andre Rieu - Shostakovich' Second Waltz     06/02-15:04  1142
7   jean baptiste maunier et clemence-Concerto po...   CleanPolis   06/02-14:56  1177
6   Hillsong - None but Jesus   CleanPolis   06/02-14:27  1195

 
처음 이전 다음       목록 홈 안내 알림 쓰기

ⓒ Copyright 1999~   TECHNOTE-TOP / TECHNOTE.INC,